#682 (avril 2023)

682 (1).jpg

  • Fermant à cran plat
  • Lame en N690Co (inox)
  • Manche en inox Z20 plié
  • Ressort en inox Z20
  • Longueur ouvert : 193mm
  • Longueur de la lame : 93mm (89mm de tranchant)
  • Épaisseur du manche : 7mm

682 (2).jpg

682 (3).jpg

682 (4).jpg

682 (5).jpg

682 (6).jpg

682 (7).jpg

682 (8).jpg

682 (9).jpg

682 (10).jpg